Oferta Poradni na rok szkolny 2018/2019

 


OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W WĘGROWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 


DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA

ü      terapia logopedyczna

ü      terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży z niedosłuchem

ü      terapia pedagogiczna (indywidualna i grupowa)

ü      terapia psychologiczna dzieci z  zaburzeniami emocjonalnymi

ü      terapia psychologiczna młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (indywidualna, grupowa)

ü      terapia tyflopedagogiczna

ü      sensomotoryczna terapia widzenia

ü      terapia grupowa dzieci i młodzieży jąkającej się

ü      terapia ustno – twarzowa dla dzieci niemówiących, z zaburzeniami mowy

ü      terapia grupowa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym prowadzona metodą P. E. Dennisona z muzykoterapią

ü      terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną uczących

ü       aktywny trening słuchowy NEUROFLOW


się w szkole masowej

ü      terapia metodą W. Sherborne

ü      zajęcia profilaktyczne w zakresie uzależnienia od komputera i internetu

ü      zajęcia warsztatowe dla dzieci z ADHD

ü      zajęcia mające na celu działania wspomagające wychowawczą  funkcję rodzin zastępczych

ü      indywidualne wsparcie dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze i ich rodziców

ü      indywidualne wsparcie dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z substancjami psychoaktywnymi

ü      grupy wsparcia z elementami socjoterapii

ü      trening emisji głosu dla młodzieży

ü      wspomaganie rozwoju dzieci/młodzieży zdolnej

ü    terapia taktylna

DIAGNOZA

ü   przyczyn trudności szkolnych: ogólnych i specyficznych (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia),

ü   rozwoju małego dziecka,

ü   przyczyn zaburzeń zachowania, emocjonalnych, rozwojowych,

ü   rozwoju mowy, zaburzeń mowy i wad wymowy,

ü   diagnoza funkcjonalna testem PEP-R (0-6 lat),

ü  Platforma Badań Zmysłów - badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy u dzieci, młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

WARSZTATY DLA RODZICÓW

ü    C. Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”

DORADZTWO ZAWODOWE

ü    prowadzone na terenie Poradni i w placówkach oświatowych z terenu powiatu węgrowskiego (indywidualne i grupowe).           

PORADNICTWO DLA RODZICÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE:

ü     trudności wychowawczych i emocjonalnych,

ü     trudności szkolnych,

ü     zaburzeń m.in.: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń rozwoju mowy i in.,

ü     używania substancji psychoaktywnych,

ü     wyboru kierunku kształcenia, dalszej edukacji i zawodu,

ü    trudności w funkcjonowaniu wynikających z problemów w zakresie wzroku lub słuchu.

DNI OTWARTE:

  • I poniedziałki miesiąca diagnozy/konsultacje logopedyczne
  • I środy miesiąca – konsultacje psychologiczne oraz pedagogiczne

Specjaliści dyżurują w godzinach 8:00 – 17:00. Klienci są przyjmowani wg kolejności zgłoszeń. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

PUNKTY KONSULTACYJNE:

  • I wtorki miesiąca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Łochowie
  • I czwartki miesiąca – Szkoła Podstawowa w Sadownem

Specjaliści dyżurują w godzinach 9:00 – 13:00. Zapraszamy rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

POMOC ŚWIADCZONA W NASZEJ PORADNI JEST BEZPŁATNA.

 

ZAPRASZAMY

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Piłsudskiego 23

07-100 Węgrów

tel. 25 792 47 00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

Joomla Templates by Joomla51.com