Komunikat !

Komunikat !

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

informujemy, że na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

z uwagi na zagrożenie zdrowia dzieci i uczniów oraz

art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz.374)

decyzją

Dyrektora Poradni za zgodą Starosty Węgrowskiego

zajęcia diagnostyczne i dydaktyczno-terapeutyczne zostają zawieszone

na czas od 26 marca do 10 kwietnia br.

W tych dniach Sekretariat Poradni będzie nieczynny.

Z sekretariatem prosimy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej:

sekretariat@poradnia.wegrow.pl lub telefonicznie 25 792 47 00

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Ze specjalistami można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub

telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Dyrektor Poradni

Beata Gashi


Dane kontaktowe do specjalistów:

Logopedzi:

Anna Dudek a.dudek@poradnia.wegrow.pl tel. 791 190 773

przyjmuje w dniach: poniedziałek, wtorek

 

Psycholodzy:

Dorota Mućk d.muck@poradnia.wegrow.pl tel. 796 039 402

przyjmuje w dniach: poniedziałek-piątek

 

Joanna Romańska j.romanska@poradnia.wegrow.pl tel. 577 355 803

przyjmuje w dniach: poniedziałek-piątek

 

Urszula Rudaś u.rudas@poradnia.wegrow.pl tel. 519 387 977

przyjmuje w dniach: poniedziałek, środa

 

Terapeuci pedagogiczni:

Beata Rybińska b.rybinska@poradnia.wegrow.pl tel. 883 749 384

przyjmuje w dniach: poniedziałek, środa

 

Pedagodzy:

Izabela Ratyńska i.ratynska@poradnia.wegrow.pl tel. 791 430 033

przyjmuje w dniach: poniedziałek-piątek