Poradnia prowadzi również szkolenia na tematy inne niż poniższe,
zgodnie z zapotrzebowaniem szkół i placówek oświatowych.

Zgłoszenia na szkolenia Rad Pedagogicznych

przyjmowane są telefonicznie.

 

 

L.p.

 

Temat

 

Osoba prowadząca

 

 

1.

 

Realizacja zaleceń zawartych w opiniach  
i orzeczeniach Poradni.

 

 

psychologowie i pedagodzy Poradni

 

2.

 

Agresja i przemoc w szkole.

 

 

Hanna Górska – Rońda

Urszula Rudaś

 

 

3.

 

Praca z uczniem trudnym.

 

 

Justyna Rutkowska

 

4.

 

Radzenie sobie z napięciem  –  techniki relaksacyjne.    

 

 

Justyna Rutkowska

 

 

5.

 

Aspekty funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego ruchowo i intelektualnie 
w szkole i placówce oświatowej.

 

 

Beata Przybyszewska

Kazimiera Mikołajewska

Mariola Świętochowska

 

6.

 

Organizacja procesu nauczania i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów słabowidzących.

 

 

 

Beata Rybińska

 

7.

 

Mój uczeń ma autyzm – edukacja uczniów  
z autyzmem.

 

 

Kazimiera Mikołajewska

Mariola Świętochowska

 

8.

 

Specyficzne trudności w nauce – praktyczne aspekty diagnozy i pracy z dzieckiem.

 

 

Beata Przybyszewska

 

9.

 

Trudności szkolne – praca z dzieckiem z ADHD.

 Hanna Górska – Rońda

Urszula Rudaś

 

 

10.

 

Gotowość szkolna dziecka 6 – letniego.

 

 

 Dorota Mućk

Urszula Rudaś

 


 

11.

 


Wsparcie ucznia w wyborze dalszej szkoły 
i zawodu.


 

 Dorota Mućk 12.

 

 

"Substancje psychoaktywne - nowe środki, przeciwdziałanie, pomoc, interwencja"

 

 


 

 pracownicy Poradni

 


 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie zaprasza dzieci (wraz  z rodzicami) w wieku 4-8(9) lat na zajęcia terapii ręki. Mają one charakter ćwiczeń grupowych.

Przewiduje się udział dziecka w 6-8 zajęciach (ćwiczenia należy utrwalać z dzieckiem w domu).

Mają one na celu usprawnienie motoryki małej, a więc poprzez odpowiednie zabawy i  ćwiczenia manualne przygotowanie ręki do pisania i rysowania oraz właściwego chwytu narzędzia piszącego.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 25 792-47-00 (sekretariat).

O terminie rozpoczęcia zajęć poinformujemy rodziców po zebraniu grupy. Prosimy podać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia oraz numer telefonu do kontaktu.

 

 

                                                                                      Prowadząca:  pedagog-terapeuta

mgr Beata Justyna Przybyszewska

Mów głośno i wyrażnie

 

Zapraszamy odzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na zajęcia z emisji głosu i techniki mowy. Oferta skierowana jest do uczniów, którzy w przyszłości chcą wykonywać zawód dziennikarza, nauczyciela, prawnika, aktora, menedżera, polityka itp.

Zakres zajęć:

• doskonalenie oddychania i emisji głosu,

• uruchomienie i prawidłowe wykorzystanie rezonatorów mowy,

• wypracowanie nośności i siły głosu,

• doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy zgodnej z normą ortofoniczną,

• w przypadku istniejących wad artykulacyjnych indywidualne ćwiczenia korygujące nieprawidłowości,

• autoprezentacja,

• wystąpienia publiczne

Kontakt:

Anna Dudek – logopeda medialny

Tel. 25 792 47 00 (poniedziałek 13– 18, wtorek 8 – 13)

Terapia twarzy dla dzieci niemówiących, z zaburzeniami mowy

W Poradni prowadzona jest terapia twarzy: „Integracja odruchów ustno – twarzowych”
wg metody dr Świetlany Masgutowej.

 

     Takie funkcje życiowe, jak pobieranie pokarmu (czynność jedzenia), nabywanie umiejętności językowych (rozumienie i mówienie) oraz komunikacja (kreowanie umiejętności interpersonalnych), są wynikiem prawidłowego rozwoju motoryki ustno – twarzowej.

Zdrowy noworodek to taki, który wykazuje prawidłowy rozwój anatomiczny
i fizjologiczny, jest w stanie samodzielnie funkcjonować – oddychać, przyjmować pokarm, spać, reagować prawidłowo na bodźce – widzieć i słyszeć, nawiązywać proste interakcje
z opiekunem.

dzieckoZdjęcie – źródło: zbiory własne                                                         

 

W sytuacji, kiedy zostaje zakłócony rozwój którejś z tych funkcji, możemy podejrzewać nieprawidłowości pracy układu nerwowego. Zaburzenia tego rodzaju wpływają negatywnie
i hamująco na dalszy rozwój motoryczny
                                                                       i psychofizyczny dziecka.

     Stad też niezbędne wydaje się jak najwcześniejsze objęcie opieką terapeutyczną dzieci przejawiające deficyty rozwojowe.

     We wczesnej terapii stosowana jest stymulacja określonych obszarów neuromotorycznych, dzięki czemu „toruje”, czyli uczy się  prawidłowych wzorców odruchów.

     Przez odpowiednio dobrane manualne działania można uzyskać:

- prawidłowe przyjmowanie pokarmu,

- lepszą ekspresję mimiczną twarzy,

- prawidłową percepcję wzrokową i słuchową,

- regulację napięcia mięśniowego,

- poprawę mowy i zdolności komunikacji,

- rozwój świadomości oraz ruchu własnego ciała.

     Funkcjonalnym warunkiem, decydującym o rozwoju motoryki ustno – twarzowej, są pierwotne reakcje i odruchy zaprogramowane genetycznie.

Zainteresowane terapią osoby prosimy o kontakt z prowadzącymi –
Magdaleną Miałkowską i Barbarą Latecką.

Opracowała: Magdalena Miałkowska

Literatura:

„Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej” S. Masgutowa, A. Regner, Continuo, Wrocław 2009.

 

 • Cierpliwie wysłuchaj tego, co chce Ci powiedzieć, reagując na treść jego komunikatu, a nie na fakt jąkania się.

 

 • Nie mów do niego: „nie jąkaj się” – takimi uwagami zwiększasz jedynie jego zakłopotanie i frustrację.

 

 • Jeśli dziecko podczas mówienia jest nadmiernie podniecone i napięte, zamiast komunikatu: „mów wolniej”, możesz powiedzieć mu: „spokojnie, mamy dużo czasu na rozmowę”.

 

 • Nie każ dziecku mówić wolniej lub powtarzać, takie uwagi wkraczają
  w spontaniczność mówienia, kierując uwagę na to, jak dziecko mówi, zamiast na to co mówi.

 

 • Nie mów za dziecko i nie odpowiadaj za nie na pytania. To zwiększa jego niepewność, powoduje zawstydzenie i trudności w sytuacjach, gdy będzie musiało coś powiedzieć samo.

 

 • Nie podkreślaj faktu, że dziecko mówi płynnie – pomyśli, że tylko wtedy je kochamy (reaguj tak samo wtedy, gdy mówi płynnie i gdy się jąka).

 

 • Pamiętaj, pełna płynność nie istnieje, zarówno dorośli, jak i dzieci wykazują niepłynności podczas różnych sytuacji.

 

 • Zwolnij tempo mowy i posługuj się słownictwem dostosowanym do wieku
  i możliwości poznawczych dziecka. Buduj krótkie komunikaty, pamiętając
  o kontakcie wzrokowym i modulacji głosu oraz barwnej mimice.

 

 • Bądź świadomy tego, że dla dziecka jesteś wzorem do naśladowania – zwracaj uwagę na własny sposób mówienia.

 

 • Jeżeli w mowie dziecka coś Cię niepokoi, nie komentuj tego przy nim, zgłoś się do terapeuty mowy.

 

 

Opracowanie: Magdalena Miałkowska

 

 

 

Źródło: Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Jąkanie – wyzwaniem terapeutycznym dla jąkających się i nie tylko…” w: „Społeczny aspekt jąkania – wskazówki dla jąkających się ich rodziców, nauczycieli i logopedów” E. Bijak, D. Kamińska.

Joomla Templates by Joomla51.com