Zgłoszenia


Aby uzyskać pomoc psychologiczną lub pedagogiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie należy wypełnić wniosek i złożyć go w sekretariacie Poradni. Wniosek można pobrać z sekretariatu lub klikając na poniższy link: Wniosek_o_potrzebie_badania

O terminie spotkania z psychologiem czy pedagogiem decyduje dyrektor Poradni. Klient jest informowany telefonicznie o terminie wizyty.

W pilnych przypadkach można umówić się telefonicznie: numer (025) 792 47 00.

Konsultacje logopedyczne oraz ewentualna kwalifikacja dzieci do terapii logopedycznej odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (tzw. Dzień Otwarty). Nie ma potrzeby wcześniejszego składania wniosków o badanie logopedyczne. Przyjęcia w Dniach Otwartych odbywają się według kolejności zgłaszania się rodziców z dziećmi.

Przypominamy, że z pomocy Poradni mogą korzystać dzieci i młodzież ucząca się.

Joomla Templates by Joomla51.com