Dyrektor

 

261x196 bez umiechu  
Izabela Ratyńska
DYREKTOR PORADNI

 

 

Izabela Ratyńska z wykształcenia jest pedagogiem. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie pracuje od 1.09.2006r. Od września 2014 r. pełni obowiązki dyrektora placówki. 

Na terenie placówki systematycznie prowadzi spotkania terapeutyczne z rodzicami „ Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” oraz zajęcia z elementami socjoterapii przeznaczone dla dzieci sprawiających problemy wychowawcze. Zajmuje się również diagnozą trudności szkolnych.

Ponadto systematycznie współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich (pełni funkcję kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie).

W latach 2012-2013 pełniła funkcję doradcy metodycznego ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie. W okresie od września do listopada 2013 roku była członkiem Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego i współtworzyła Powiatowy Program Wspomagania w związku z realizacją przez powiat węgrowski projektu „Razem możemy więcej”.

Cechuje się otwartością, życzliwością, odpowiedzialnością, łatwością nawiązywania kontaktów oraz kreatywnością. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

   

 

Joomla Templates by Joomla51.com