Działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie

w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/14

 


1.Działalność diagnostyczna.

Liczba przeprowadzonych diagnoz psychologicznych – 262

Liczba diagnoz pedagogicznych – 272

Liczba diagnoz logopedycznych – 132


2.Działalność terapeutyczna.

Liczba osób objętych indywidualną terapią psychologiczną - 5

Liczba osób objętych terapią pedagogiczną – 31

Liczba osób objętych terapią logopedyczną – 199

 

Terapią dzieci jąkających się objęto 7 osób.

W terapii metodą Dennisona uczestniczyło 6 osób.

Zajęciami dla dzieci z ADHD objęto 6 osób.


3.Inne formy pomocy grupowej długoterminowej.

Zajęcia warsztatowe dla rodziców metodą C.Sutton – objęto nimi 16 osób

Zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – 51 uczestników

 

4.Inne formy pomocy indywidualnej długoterminowej.

Spotkania wspierające z pedagogiem – 12 uczestników

Spotkania wspierająco-ukierunkowujące z psychologiem – 13 uczestników

 

5.Psychoedukacja, praca w terenie.

„Praca z uczniem trudnym wychowawczo” – Rada Szkoleniowa w Szkole Podstawowej w Kopciach (mgr Katarzyna Kowalczyk)

„Skuteczne porozumiewanie się i rozwiazywanie konfliktów” – Rada Szkoleniowa w Gimnazjum w Wierzbnie (mgr Urszula Rudaś)

„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” Szkoła Podstawowa w Grabinach:

- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych (mgr Katarzyna Kowalczyk)

- szkolenie rady pedagogicznej (mgr Izabela Ratyńska)

 „Praca z uczniem trudnym” – prelekcja dla nauczycieli Gimnazjum w Korytnicy (mgr Justyna Rutkowska)

„Jak radzić sobie ze złością u dziecka” – prelekcja dla nauczycieli i rodziców przedszkola w Łochowie (mgr Dorota Mućk)

„Dziecko niegrzeczne, a może chore – sposoby oddziaływań wychowawczych niwelujących niewłaściwe zachowania” – prelekcja dla nauczycieli i rodziców dzieci z „Przedszkola Pod Słoneczkiem” w Węgrowie (mgr Beata Przybyszewska)

 „Wypalenie zawodowe” – prezentacja dla nauczycieli bibliotek pedagogicznych w ramach konferencji poświęconej zjawisku wypalenia zawodowego (mgr Justyna Rutkowska)

 „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocowym” – zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Miedznie      (mgr Kazimiera Mikołajewska, mgr Izabela Ratyńska)

„Od agresji do tolerancji” – zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III i VI Szkoły podstawowej w Starejwsi oraz klasy V Szkoły Podstawowej w Liwie (mgr Hanna Górska-Rońda)

 

Ponadto pracownicy Poradni udzielali indywidualnych porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom, brali udział w zespołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół oraz uczestniczyli jako partnerzy w ewaluacji zewnętrznej.

Joomla Templates by Joomla51.com