W dniu 5 maja 2017 r. odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie. W  konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządu Powiatu Węgrowskiego, Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie a także szkół wszystkich szczebli z terenu powiatu i kuratorzy sądowi. Otwarcia konferencji dokonała Wicestarosta Halina Ulińska, która powitała gości, prelegentów i słuchaczy. Następnie głos zabrał Andrzej Wronka – prezes Stowarzyszenia Ruchu EFFATHA, który wygłosił prelekcję „Świat sekt i manipulacji”. Kolejnym prelegentem była Urszula Ruda – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, która zapoznała zebranych ze sposobami reagowania w sytuacji gdyby ktoś z ich bliskich związał się z sektą.  Ostatnią prelekcję dotyczącą  działań profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Węgrowie na rzecz dzieci i młodzieży wygłosiła sierż. szt. Anna Maliszewska.

Uczestnicy konferencji obejrzeli również film „ W sidłach”. Podsumowania konferencji dokonała Izabela Ratyńska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie. W trakcie konferencji powołano komisję wnioskową w składzie: Agata Krupa-Berbeć, Justyna Rutkowska i Danuta Domańska, która na koniec przedstawiła wnioski, jednogłośnie przyjęte przez zebranych.

Wnioski z konferencji:

  1. Włączanie rodziców, wychowawców, przedstawicieli samorządów, duszpasterzy, ośrodków kultury w proces kształtowania u dzieci i młodzieży krytycznego myślenia i realistycznej oceny sytuacji oraz treści prezentowanych przez różne grupy i osoby.
  2. Uczulanie dzieci i młodzieży przez środowiska wychowawcze na osoby i grupy, które posługując się propagowaniem pozytywnych haseł i wartości będą chciały uzyskać dostęp do danych dziecka i jego rodziny.
  3. Edukacja rodziców w zakresie rozpoznawania symptomów charakterystycznych dla fascynacji lub związania się dziecka z niebezpieczną grupą. Wskazywanie ośrodków świadczących pomoc w tych sytuacjach.
dscn7408

dscn7416

dscn7427

dscn7418

 

Joomla Templates by Joomla51.com