W dniu 23 marca b.r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyła się  konferencja p.t. „ Agresja wśród dzieci i młodzieży – przyczyny i sposoby jej redukowania”. Konferencja  skierowana  była do dyrektorów szkól i placówek oświatowych z terenu powiatu węgrowskiego, pedagogów szkolnych , kuratorów sądowych oraz osób pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą                                     

 Spotkanie zainaugurowała pani Wicestarosta Halina Ulińska, podkreślając  fakt, iż zjawisko agresji jest problemem współczesnej szkoły, dlatego istotna jest wiedza dotycząca zachowań agresywnych w celu właściwego reagowania.

Następnie głos zabrała pani Agata Krupa-Berbeć - psycholog PPP w Węgrowie, która  szeroko omówiła zjawisko agresji i sposoby jej redukowania.

            Kolejnym prelegentem była pani Anna Kordaczuk - psycholog  OIK w  Węgrowie, która zapoznała zebranych z różnymi formami agresji internetowej – „Cyberstalking, Flaming, Happy Slapping”.

Na koniec głos zabrała sierż. szt. Anna Maliszewska z KPP w Węgrowie, która  omówiła procedury współpracy szkoły z Policją w sytuacji wystąpienia zachowań agresywnych wśród uczniów.

Podczas konferencji powołano komisję wnioskową , która na zakończenie przedstawiła następujące wnioski:

  1. 1.Szkolenie i edukacja rad pedagogicznych oraz rodziców i uczniów z zakresu radzenia sobie ze stresem, metod zapobiegania agresji;
  2. 2.Informowanie rad pedagogicznych i rodziców odnośnie zagrożeń płynących z internetu (niebezpieczne portale, gry);
  3. 3.Zachęcanie dzieci i młodzieży do brania udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania, umożliwiających osiąganie sukcesów, rozładowywanie emocji;
  4. 4.Angażowanie psychologów i pedagogów (w tym z zewnętrznych instytucji) na spotkania z rodzicami, przedstawianie zagrożeń jakie wiążą się z mediami społecznościowymi, nauka metod i sposobów kontroli rodzicielskiej przeglądanych stron;
  5. 5.Wprowadzanie kontrollingu, blokad treści niepożądanych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży;
  6. 6.Zaangażowanie nauczycieli informatyki do rozszerzania zajęć o tematy dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu oraz zagrożeniach płynących z internetu;
  7. 7.Wnikliwa obserwacja uczniów przez wszystkich pracowników szkoły, wymiana informacji i spostrzeżeń odnośnie niepokojących zachowań, szybkie reagowanie na niepokojące zmiany w zachowaniu;
  8. 8.Konsekwentne działania względem sprawców zachowań agresywnych.

Uczestnicy konferencji mogli również zapoznać się z fachową literaturą na temat agresji, którą  przygotowała Biblioteka Pedagogiczna w Węgrowie.


4

5

6

7

8

3

Joomla Templates by Joomla51.com