resized 20190902 084510 4331

  

Administracja


Magdalena Dziewulska 

 

Elżbieta Oprządek

 

Katarzyna Pajka

 

Jerzy Sawicki

 

 

Obsługa


Waldemar Sawicki

 

Ewa Kowieska

 

Iwona Podgórska

 

Danuta Żurawicka

 

  

 

Lekarze specjaliści


Grażyna Bembenek

 

Izabela Staniszewska

 

Zbigniew Skuba

 

 

                                                                       

 resized 20190902 084510 4331

 

Anna

Dudek

 

 

 

 

 

 

- logopeda o specjalności: afazjologia, surdologopedia, logopedia medialna, pedagog specjalny, nauczyciel terapii pedagogicznej.

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:

- diagnozą i terapią zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży, szczególnie  terapią dzieci z niedosłuchem

- Prowadzi zajęcia z emisji głosu dla młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Barbara Latecka

 

 

 

 

 

 

 - neurologopedia,

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:

- diagnozą i terapią logopedyczną,

- terapią ustno-twarzową,

- badaniem przesiewowym narządów zmysłów: Słyszę…Widzę…Mówię… „Platforma badań  zmysłów”,

- diagnozą funkcjonalną profilem psychoedukacyjnym ( PEP-R) dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera,, dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji.

- terapią grupową dzieci w wieku przedszkolnym metodą P. Dennisona z muzykoterapią.

 

 

Magdalena Miałkowska

 

 

 

 

 

 

- neurologopeda,

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:

- diagnozą i terapią logopedyczną,

- terapią ustno-twarzową,

- badaniem przesiewowym narządów zmysłów: Słyszę…Widzę…Mówię… „Platforma badań  zmysłów”,

- diagnozą funkcjonalną profilem psychoedukacyjnym ( PEP-R) dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera, dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji.

- terapią grupową dzieci jąkających się,

- terapią grupową dzieci w wieku przedszkolnym metodą P. Dennisona z muzykoterapią.

 

 

Beata Przybyszewska

 

 

 

 

 

 

- pedagog specjalny, terapeuta- reedukator, logopeda, doradca zawodowy,

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:

- diagnozą i terapią logopedyczną.

 

 

 resized 20190902 084510 4331

 

Dorota Mućk

- psycholog, doradca zawodowy,

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:

- diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży,

- diagnozą dzieci w wieku 0-6 lat wymagających wczesnego wspomagania rozwoju,

- pomocą w wyborze szkoły i zawodu (doradztwo zawodowe indywidualne i

grupowe w formie zajęć warsztatowych dla klas szkolnych).

 

 

 

 

Joanna Romańska

 

 

 

 

 

 

 

- psycholog,

- nauczyciel kontraktowy.
Zajmuje się:

diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży,

- wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin. 

Katarzyna Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

 

- psycholog,

- nauczyciel mianowany.
Zajmuje się:

diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży,

diagnozą funkcjonalną profilem psychoedukacyjnym ( PEP-R) dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera,, dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji.
 

Agata

Krupa-Berbeć

 

 

 

 

 

 

 

- psycholog,

- nauczyciel kontraktowy.
Zajmuje się:

diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży.
 

Urszula Rudaś

 

 

 

 

 

 

 

 - psycholog, logopeda, socjoterapeuta,

- nauczyciel dyplomowany.
Zajmuje się:
- diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży,
- wspomaganiem umiejętności wychowawczych rodziców,
- prowadzi zajęcia z profilaktyki agresji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 resized 20190902 084510 4331

 

Hanna Górska Rońda

 

 

 

 

 

 

     

- pedagog, terapeuta- reedukator,

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:

- diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży

- diagnozą funkcjonalną profilem psychoedukacyjnym ( PEP-R) dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera,, dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji

- prowadzi zajęcia korekcyjno- kompensacyjne indywidualne i grupowe dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

- prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci z ADHD

- prowadzi zajęcia warsztatowe grupowe z profilaktyki i przeciwdziałania agresji      

 

Kazimiera Mikołajewska

 

 

 

 

 

 


- pedagog,

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:

- diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży

- diagnozą funkcjonalną profilem psychoedukacyjnym ( PEP-R) dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera, dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji

- prowadzi warsztaty dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze metodą C. Sutton

- prowadzi zajęcia wspierające dla dzieci z mutyzmem, z problemami emocjonalnymi oraz sprawiającymi trudności wychowawcze, a także rodziców tych dzieci.

 

Beata Przybyszewska

 

 

 

 

 

 


- pedagog specjalny, terapeuta- reedukator, logopeda, doradca zawodowy,

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:

- diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży

- terapią logopedyczną

- prowadzi zajęcia korekcyjno- kompensacyjne indywidualne i grupowe dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

- terapią rodzin zastępczych i adopcyjnych (ukończyła kurs kwalifikacyjny PRIDE dla rodzin zastępczych i adopcyjnych)

 


Izabela Ratyńska


 

 

 

 

 

 

 

- pedagog w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog,

- nauczyciel mianowany.

Zajmuje się:

- diagnozą pedagogiczną

- diagnozą funkcjonalną profilem psychoedukacyjnym ( PEP-R) dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera, dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji.

- terapią dzieci sprawiające trudności wychowawcze

- terapią dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

- prowadzi warsztaty dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze metodą C. Sutton

 


Beata Rybińska


 

 

 

 

 

 


- tyflopedagog,

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:
- diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży
- diagnozą funkcjonalną dzieci z wadami wzroku oraz niedowidzeniem
- prowadzi punkt informacyjny dla rodziców i nauczycieli dzieci 
niedowidzących.


 


Mariola Świętochowska


 

 

 

 

 

 

 

- pedagog, oligofrenopedagog,

- nauczyciel kontraktowy.

Zajmuje się:

diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży

- terapią dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

 

 
 

 

 

 

 resized 20190902 084510 4331

Beata Gashi
DYREKTOR PORADNI

 

- logopeda dyplomowany

- neuroterapeuta metody EEG Biofeedback

- certyfikowany terapeuta treningu słuchowego metodą Tomatisa

- mediator

 

 

      

 

Joomla Templates by Joomla51.com