Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie

informuje, iż dnia 02.09.2019 r.

nie odbędą się

konsultacje logopedyczne w ramach dni otwartych

- pierwszy poniedziałek miesiąca.

 

  Zaproszenie 


Zapraszamy pedagogów szkolnych szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych na spotkanie zespołu problemowego dotyczącego

m.in. motywowania uczniów do nauki.


Miejsce spotkania: PPP w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23

                            Sala konferencyjna piętro I

Data spotkania: 17.03.2016r. (czwartek) godz. 930.

Prowadzące spotkanie: Agata Krupa-Barbeć - psycholog

                                   Dorota Mućk - psycholog

                                   


Platforma Badań Zmysłów to nowoczesne narzędzie do wykrywania zaburzeń wzroku, słuchu i mowy, a tym samym umożliwia ich szybkie leczenie.

Problemy ze słuchem i wzrokiem mogą pojawić się u dziecka w każdym wieku nagle lub stopniowo. Obecność zaburzeń słuchu, mowy czy wad wzroku wpływa na zachowanie dziecka, jego koncentrację i pogorszenie zdolności poznawczych czy wręcz zahamowanie rozwoju.

Jeżeli Państwo obserwujecie u swoich dzieci, wychowanków m.in. takie objawy:

  • opóźnienie rozwoju mowy lub ograniczony zasób języka,
  • trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego, niewyraźną mowę,
  • problemy z pisaniem ze słuchu,
  • rozkojarzenie, problemy z koncentracją uwagi,
  • częste prośby o powtórzenie, dopytywanie się
  • trudności z lokalizacją źródła dźwięku,
  • głośne mówienie w cichym pomieszczeniu,
  • siedzenie zbyt blisko telewizora lub manipulowanie ustawieniem głośności,
  • utrudnienia w rozumieniu poleceń w hałasie np. : podczas przerw,
  • bóle głowy, łzawienie, zamazywanie się liter, pieczenie oczu, podwójne widzenie,

lub po prostu chcecie sprawdzić funkcjonowanie narządów zmysłów, możecie skorzystać z oferty naszej Poradni.

Przeprowadzamy komputerowe badania przesiewowe słuchu, wzroku
i mowy u dzieci i młodzieży. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesny sprzęt, którego twórcami są pracownicy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie.

platforma bada zmyswZapraszamy rodziców, wychowawców do skorzystania z naszej oferty

Prosimy o rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu Poradni,

od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 18.

Joomla Templates by Joomla51.com