19 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci

Każdego dnia tysiące dzieci w Polsce doświadcza przemocy pod różnymi postaciami. W związku z Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, który jest obchodzony 19 listopada, Krajowe Partnerstwo na Rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą przypomina o tym, jak istotne jest reagowanie na przemoc wymierzoną w kierunku dziecka.

Reagować należy ZAWSZE i JAK NAJSZYBCIEJ.

Przemoc to nie tylko bicie. Przemoc to również krzyki, szarpanie, agresywne zachowanie opiekuna.

Krajowe Partnerstwo na Rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą właśnie w tym dniu szczególnie sygnalizuje i apeluje o natychmiastowe działania w przypadku pojawienia się jakichkolwiek podejrzeń o przemocy fizycznej lub psychicznej.

Według badań co piąte dziecko w Polsce doświadczyło lub doświadcza przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony osoby dorosłej, a co siódme – jakiejś formy wykorzystywania seksualnego. 

Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych z ponad 100 krajów tworzy międzynarodową koalicję inicjującą obchody, krajowe i lokalne akcje, postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów.

Mimo wprowadzenia w Polsce w 2010 roku prawnego zakazu bicia dzieci to wciąż jednak panuje szerokie przyzwolenie na tego typu zachowania.

Skutki psychologiczne i behawioralna stosowania przemocy:

 • zaniżona samoocena
 • poczucie winy
 • wzrost poziomu agresji, a nawet autoagresja
 • poczucie odrzucenia
 • zaburzenia snu, nocne moczenie
 • podwyższone poczucie alienacji i lęku
 • trudności w koncentracji uwagi
 • skłonność do depresji i prób samobójczych
 • skłonność do stosowania przemocy wobec innych

Skutki fizyczne:

 • uszkodzenie ciała, w tym utrata przytomności, złamania, uszkodzenia, rany, ból, krwawienia, a w skrajnych przypadkach: śmierć

 

ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY TO MIĘDZY INNYMI:

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Niebieska Linia
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • Fundacja Mederi

To przykładowe miejsca, w których można uzyskać wsparcie, konsultacje psychologiczne, pomoc prawną i medyczną.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest również jednym z podmiotów, w którym można rozpocząć procedurę związaną z przeciwdziałaniem przemocy.  Istnieje tam możliwość rozpoczęcia procedury „Niebieskiej Karty” oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Zawsze, kiedy widzisz, że dziecko jest pokrzywdzone, zaniedbane lub zagrożone – należy powiadomić policję lub sąd rodzinny.

Krzywdzenie dzieci to bardzo poważny problem. Codziennie tysiące z nich jest ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Dzieci są również wykorzystywane do takich form zarobku jak przymusowa praca, żebranie i prostytucja. Skala zjawiska w Polsce jest coraz bardziej niepokojąca, a odsetek dzieci dotkniętych jakąkolwiek formą przemocy rośnie z dnia na dzień.

Przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i walka z tym zjawiskiem to obowiązek całego społeczeństwa. Świadomość, reakcja i wrażliwość to bardzo istotne czynniki, które są niezbędne w procesie walki z przemocą wobec dzieci.

NIE MILCZ – REAGUJ!

„NIE ZAMYKAJ OCZU NA PRZEMOC WOBEC DZIECI!” 

Joomla Templates by Joomla51.com